Follow on Twitter
SellyMartinelly.com

Komando: Berani... Benar... Berhasil... :)

kalimat penyemangat dari film: Merah putih memanggil :)

"semangat komando itu bukan batu yang kalah oleh palu... dan bukan semangat besi yang kalah dengan api... namun... semangat komando itu semangat dari hati yang bakal dibawa sampai mati..." :)

"lebih baik pulang nama daripada gagal melaksanakan tugas... yakin Tuhan bersama kita... Komando!!!" :)

Recent Posts